Sidomeny - Information om min radiosamling.

Information om avveckling av min radiosamling.

Information om avveckling av min radiosamling.

Information om avveckling av min radiosamling.

VÅREN 2016 TOG JAG TILLBAKA BESLUTET OM ATT AVSLUTA RADIOSAMLINGEN för att behålla densamma. JAG OCH MIN FAMILJ FLYTTADE DÅ TILL MITT FÖRÄLDRAHEM I NÄS OCH HAR DÄR PLATS FÖR HELA SAMLINGEN PÅ ETT STÄLLE.

JAG HOPPAS ATT HÄR KUNNA VISA UPP DENSAMMA PÅ ETT VÄRDIGT SÄTT, NÄR DET BLIR  FÄRDIGT. 

Tyvärr kommer samlingen, av olika orsaker, att avyttras efterhand. Lokalerna behövs till annat nyttjande. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA  .

Observera att grejor som ligger ute på Tradera under inga omständigheter säljes härifrån.

 

2015 06 23 tog jag ett beslut om att avveckla min radiosamling på grund av min sjukdomsbild   

Jag vill därför tacka alla       som medverkat till att min samling blivit så omfattande. Inte minst bröderna Endrell i Hemse      .

Jag vill också tacka Doris och Anders (Melle) för inhysande av mina grejor      . Tack Doris och Melle för den här tiden      . Ett stort tack till Melle också för iordningställande av lokalen och Doris för avstädning av densamma      .

Sist men inte minst vill jag tacka alla besökare och alla som hört av sig      .

För er som undrar kan jag meddela att samlingen avvecklas på grund av att mitt sjukdoms tillsånd försämrats väsentligt  . För mer information om detta hänvisar jag till hit.

Min förhoppning är att samlingen skall komma till nytta och nöje för någon annan och på någon annan plats i världen  . Tills detta sker finns samlingen kvar i min ägo  . Möjligtvis att någon sak avyttras, men då omtalas det vid respektive bild på samlingssidan.

Alla som känner mig förstår att jag självklart kommer att behålla en del saker, i mån av plats.

Jag tar på grund av avvecklingen inte emot något som helst material, och inte heller några besökare, bara eventuella köpare.

Än en gång, ett stort hjärtevarmt, tack till alla direkt ifrån det innersta av mitt hjärta