Mor Hermannas papper.

Mor Hermannas papper.

Mor Hermannas papper.

Underrättelse om avvikelse från självdeklaration 1955.