Mars 2014. Nedfallet träd "hemma på våran gata" samt iordningställande framför vårt hus/lägenhet.

Mars 2014. Nedfallet träd "hemma på våran gata" samt iordningställande framför vårt hus/lägenhet.

Mars 2014. Nedfallet träd "hemma på våran gata" samt iordningställande framför vårt hus/lägenhet.

SANY0010
SANY0009
SANY0002
SANY0003
SANY0005
SANY0004
SANY0006
SANY0008
SANY0007
SANY0011
SANY0012
SANY0013
SANY0014
SANY0015
SANY0016
SANY0017
SANY0018
SANY0019
SANY0020
SANY0021
SANY0022
SANY0023
SANY0024
SANY0025
SANY0026
SANY0027
SANY0028
SANY0029
SANY0030
SANY0031
SANY0032
SANY0033
SANY0034
SANY0035
SANY0036
SANY0037
SANY0038
SANY0039
SANY0041
SANY0042
SANY0040