Kursen EVERT.

Kursen EVERT. Observera att jag personligen avstod från deltagande.

Inbjudan

till

utbildningskursen

EVERT

Kursen för dig som vill bli karl.

Syfte:

Kursen syftar till att ge en fingervisning om hur vi grabbar skall ta igen den mark som vi de senaste åren förlorat gentemot kärringarna.

Vidare också att utveckla de bästa "grabbsidorna" bland förbundets manliga medlemmar.

Med kursen vill vi också stärka de manliga medlemmarnas självförtroende genom att visa var skåpet skall stå.

Målgrupp:

Kursen vänder sig sig till grabbar som känner att de fått sin position gentemot kvinnan försvagad, såväl avseende den fackliga karriären som i arbetet och det civila livet i övrigt

 


 

Program för kursen EVERT:

Måndag 

12.00-13.00: Samling. Vi tar en bärs, vilar lite på sofflocket och bläddrar i Fibban.

13.00-15.00: Inledningsdisskusioner.

  • Kan vi vända på kalsingarna mer än fyra gånger?
  • Hur skall vi få bort kärringarna från trafiken?

15.00-17.00: Vi kollar igenom några gamla videoinspelningar från Tipsextra.

17.00-         : Kamratafton med grogg och P-rulle.

Tisdag 

10.00           : Sovmorron.

10.00-12-00: Diskussioner.

  • Vilken deodorant döljer svettlukten bäst?
  • Så tvingar man kärringen att vara hemma med ungarna!
  • Hur man tuktar frugan utan att yttre tecken på våld uppstår.
  • Kvinnlig rösträtt? Bara i kyrkofullmäktige, eller inte alls?

12.00-13.00: Lunch. Råbiff och en stor stark.

13.00-17.00: Lumparminnen.

20.00-          : Vi jagar höns på statt.

Onsdag

10.00-          : Sovmorron. Släng ut eventuella övernattade höns.

10.00-10.20: Kaffekask.  

10.20-12.00: Framtidsfrågor.

  • Hur startar vi herrklubbar?
  • Hur förbättrar vi kontaktombudsverksamheten på våra systembolag?

12.00-12.30: Lunch. Stångkorv och en stor bärs.

13.00: Vi åker hem och ger kärringen en örfiloch visar var skåpet skall stå.