Diverse lösa foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17.

Diverse lösa foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17.

Diverse lösa foto inhämtat från Mor Iris 2014 05 17.

Birgitta och Folke Nilsson från Amfunds i Näs. Förmodligen hemma hos oss slutet på 50-talet eller början på sextiotalet. Lite osäker på detta.
Näs Missionshus i dåvarande utseende, årtal okänt
Från vänster Anna från Sigleifs, Teresa och Rudolf Båtelsson, Selma från Amfunds samt min morfar Oscar och mormor Hermanna. Hemma vid Skåls i Näs.
Klara och Axel Mattssons mor och far, från Näs
Jenny Södergren från Näs, årtal okänt.
Från vänster: Ingrid, Ingrids mormor Gunhild, Ingrids mor Greta och min mormor vid Nordlings år 1952.
Amerikabesök hos Jenny Södergren i Näs. Nuvarande namn inom parentes.